RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขายเนื่องจากการคืนสู่เวลามาตรฐาน

25.10.2023 / 16:32

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปจะเปลี่ยนจากเวลาออมแสงเป็นเวลามาตรฐานในวันที่ 29 ตุลาคม 2023 สหรัฐอเมริกาจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2023 ดังนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการซื้อขายบางส่วน

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2023 การซื้อขาย CFD บนโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 AM - 22:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD บนโลหะจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023การซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกาจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ของน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 การซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ จะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):03:31 PM - 02:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ในหุ้นสหรัฐฯ จะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ จะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:00 AM - 22:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ จะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETF จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 03:31 PM - 21:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 ตราสารดังกล่าวข้างต้นจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐฯ จะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):03:31 PM - 21:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 ตราสารดังกล่าวจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่ง(เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ในดัชนีของสหรัฐอเมริกาจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD และ XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD บนโลหะจะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 AM - 22:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD บนโลหะจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขาย CFD น้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 ,การซื้อขาย CFD ของน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดจำเพาะของสัญญา

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023, การซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 0:00 AM - 22:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ จะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2023 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะอยู่ที่ 22:45 น. ถึง 23:15 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การหยุดชะงักในระยะสั้นในการเสนอราคาและค่าสเปรดที่กว้างขึ้น

โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นเมื่อคุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,
RoboForex Team