RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขการซื้อขาย

25.09.2023 / 16:50

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2023 เราจะนำเข้าเงื่อนไขการซื้อขายที่ถูกแก้ไขสำหรับบางประเภทบัญชี

เงื่อนไขการซื้อขายใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2023

บัญชี ProCent


  • ค่า Stop Out: ตั้งไว้ที่ระดับมาร์จิน 30%
  • ปริมาณคำสั่งสูงสุด: 1,000 ลอตเซนต์*

* - ตำแหน่งขนาดใหญ่ที่ถูกเปิดก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยังคงเปิดอยู่จนกว่าลูกค้าจะปิดหรือถึงระดับ Stop Out ในเวลาเดียวกัน คำสั่งที่ใช้เปิดตำแหน่งใหม่ที่มีปริมาณเกิน 1,000 ลอตเซนต์จะถูกปฏิเสธ

บริษัทจะยกเลิกคำสั่งที่รอดำเนินการทั้งหมดที่มีปริมาณเกิน 1,000 cent lot ที่มีอยู่ก่อนช่วงการซื้อขายจะเริ่มในวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ตำแหน่งออเดอร์ในบัญชีของนักลงทุนที่เป็นผลมาจากฟังก์ชันการคัดลอกจากระบบ CopyFX จะยังคงสามารถเปิดออเดอร์ได้ด้วยปริมาณสูงสุด 10,000 ลอตเซ็นต์ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023

บัญชี Pro


  • ค่า Stop Out: ตั้งไว้ที่ระดับมาร์จิน 40%

บัญชี ECN


  • ค่า Stop Out: ตั้งไว้ที่ระดับมาร์จิน 50%

โปรดทราบข้อมูลดังกล่าวเมื่อคุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับแก้กลยุทธ์ อัลกอริทึม และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคุณตรงเวลา

ด้วยความเคารพ,
ทีมงาน RoboForex