RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายที่กำลังจะมีขึ้นเนื่องในวันหยุดของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

24.05.2023 / 13:12

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องในการเฉลิมฉลองวัน Memorial Day ในสหรัฐอเมริกาและวันหยุดธนาคารสัปดาห์สุดท้ายเดือนพฤษภาคมในฤดูใบไม้ผลิในสหราชอาณาจักร

กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐ


 • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrade

ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐฯ (US30, US500, NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


 • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนี UK100


 • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหราชอาณาจักร


 • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมันดิบ (BRENT.Oil, WTI.Oil)


 • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

*  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex