RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับเวลาเป็นเวลาออมแสง

07.03.2023 / 10:02

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตารางการซื้อขายเนื่องจากการปรับเวลาจากเวลามาตรฐานเป็นเวลาออมแสงในสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป

กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader5

ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของดัชนีสหรัฐฯ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และน้ำมัน (Brent, WTI)


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 02:00 - 22:15 น.

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDของดัชนี JP225Cash


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:05 - 22:55 น.

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 03:31 - 22:00 น.

ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของฟิวเจอร์


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 23:00 น.

โปรดทราบว่าในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะเป็น 22:00 น. ถึง 00:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ เหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้ราคามีการหยุดชั่วคราวในระยะสั้นๆและค่าสเปรดกว้างขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ

แพลตฟอร์ม R StocksTrade

ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐ, ETFสหรัฐ, CFDและ ETF ของหุ้นสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 15:30 - 22:00 น.

ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 02:00 - 22:15 น.

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 22:55 น.

ตารางเวลาการซื้อขายทุกคู่สกุลเงิน


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมดจะปิดในช่วงเวลา 23:00 - 23:15 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของฟิวเจอร์


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 23:00 น.

โปรดทราบในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2022 การซื้อขายตราสารทั้งหมดบนทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ 

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางเวลาการซื้อขายทุกคู่สกุลเงิน


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2022 การซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมดจะปิดในช่วงเวลา 22:55 - 23:05 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 22:55 น.

โปรดทราบว่าในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะเป็น 22:00 น. ถึง 00:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ เหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้ราคามีการหยุดชั่วคราวในระยะสั้นๆและค่าสเปรดกว้างขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex