RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องในวันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

15.02.2023 / 10:00

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายระหว่างวันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader5

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 20 กุมภาพันธ์ 2023 - การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของหุ้นสหรัฐ


 • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrade

ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐ ETF หุ้นสหรัฐ CFD และ ETF


 • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD), CFDของน้ำมันดิบ (BRENT.Oil, WTI.Oil) และดัชนีอเมริกัน (US500, US30, NAS100)


 • 20 กุมภาพันธ์ 2023 - การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023– การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

หากคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขาย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้น

*  – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex