RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องในวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา

18.11.2022 / 10:30

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่เคารพ

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องในวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา

กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขายดัชนีสหรัฐฯ (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมัน (Brent และ WTI)


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการซื้อขาย CFDs ของหุ้นสหรัฐ


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการซื้อขาย CFDs ของหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการซื้อขาย CFDs ของดัชนีสหรัฐฯ (US500, US30 และ NAS100)


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD และ XAGUSD)


 • 24 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 พฤศจิกายน 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex