RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขายเนื่องจากการปรับเวลาเป็นเวลามาตรฐาน

26.10.2022 / 08:56

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่เคารพ

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าในวันที่ 30 ตุลาคม 2022 ประเทศต่างๆในยุโรปจะปรับเวลาจากเวลาออมแสงไปเป็นเวลามาตรฐาน ในสหรัฐอเมริกาจะปรับเวลาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขาย CFDของโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022 การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์) เวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 น. - 22:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายโลหะได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFDของดัชนีสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022 การซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 น. - 22:15 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายCFDของดัชนีได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน (Brent และ WTI)


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022 การซื้อขาย CFDของน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 - 22:15 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายCFDของน้ำมันได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFDของหุ้นสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022 การซื้อขาย CFDของหุ้นสหรัฐฯจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 15:31 น. - 21:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายCFDของหุ้นสหรัฐฯได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐ, CFDของหุ้นสหรัฐ, ETF และ CFDของETF


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 15:31 น. - 21:59 น. 
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายตราสารดังกล่าวได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFDของดัชนีสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 น. - 22:15 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายตราสารดังกล่าวได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFDของโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022 การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 น. - 22:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายโลหะได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFDของน้ำมัน (BRENT.oil และ WTI.oil)


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022การซื้อขาย CFDของน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 น. - 22:15 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายCFDของน้ำมันได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางการซื้อขาย CFDของโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  เวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 น. - 22:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายโลหะได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

ตารางการซื้อขายคู่สกุลเงิน


 • 5 พฤศจิกายน 2022 , การซื้อขายคู่สกุลเงินจะปิดเวลา 23:00น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จะสามารถซื้อขายคู่สกุลเงินได้ภายในช่วงเวลาดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา

นอกจากนี้โปรดทราบว่าตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2022 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะอยู่ที่22.45น. ถึง 23.15 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการหยุดการเสนอราคาชั่วคราวและมีสเปรดที่กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้นในการวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex