RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกำหนดการซื้อขายเนื่องในวันแรงงาน

31.08.2022 / 09:30

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องจากวันแรงงานในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขายดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) และดัชนี J225Cash ของญี่ปุ่น


 • 5 กันยายน 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

กำหนดการสำหรับการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFD สำหรับน้ำมัน (Brent และ WTI)


 • 5 กันยายน 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐ


 • 5 กันยายน 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 5 กันยายน 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • 5 กันยายน 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30 และ NAS100) และดัชนี JPY225 ของญี่ปุ่น


 • 5 กันยายน 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFD สำหรับน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 5 กันยายน 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD)


 • 5 กันยายน 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กันยายน 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามเวลาปกติ

โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex