RoboForex: ข้อมูลสำคัญเนื่องจากการแตกพาร์หุ้นของ Tesla ในวันที่ 25 สิงหาคม 2022

22.08.2022 / 10:16

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่เคารพ

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2022 Tesla จะมีการแตกพาร์หุ้น การแตกพาร์หุ้นเป็นการดำเนินการของบริษัทซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทเพิ่มจำนวนหุ้นที่ออกโดยตัวคูณเฉพาะ และลดมูลค่าของแต่ละหุ้นด้วยตัวคูณเดียวกัน

Tesla  จะทำการแตกพาร์หุ้น 3 ต่อ 1 (1 หุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3หุ้น)

สิ่งนี้จะส่งผลต่อตำแหน่งและคำสั่งซื้อขายอย่างไร?

หากคุณมีตำแหน่งของหุ้น Tesla ที่เปิดอยู่ หรือวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งดังกล่าว โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่จะมีผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2022:

บัญชี MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ขั้นตอนในการแตกพาร์จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม และจะแล้วเสร็จก่อนที่เซสชั่นหุ้นสหรัฐฯจะเริ่มต้นเวลา 16:30 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

  • คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการทั้งหมด (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss และ Take Profit) ใน TSLA จะถูกยกเลิก

  • สำหรับตำแหน่งใน TSLA ราคาเปิดจะถูกหารด้วย 3

  • ปริมาณของแต่ละตำแหน่งที่เปิดใน TSLA จะถูกคูณด้วย 3

โปรดทราบว่าหากคุณใช้โปรแกรมช่วยเทรดอัตโนมัติ (EA) เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าจำเป็นต้องแก้ไขโค้ดหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคำนวณข้อมูลราคาที่ถูกต้องหลังจากการแตกพาร์หุ้น

บัญชี R StocksTrader

ขั้นตอนในการแตกพาร์จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม และจะแล้วเสร็จก่อนที่เซสชั่นหุ้นสหรัฐฯจะเริ่มต้นเวลา 16:30 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

  • ในระหว่างขั้นตอนการแตกพาร์ คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการทั้งหมด (Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss และ Take Profit) ใน TSLA (CFD) และ TSLA.nq จะถูกยกเลิก

  • สำหรับตำแหน่งใน TSLA (CFD) และ TSLA.nq ที่เปิดก่อนการแตกพาร์ ราคาเปิดจะถูกหารด้วย 3

  • ปริมาณของตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดใน TSLA (CFD) และ TSLA.nq จะถูกคูณด้วย 3

  • ทุกตำแหน่งในตราสารนี้ในทิศทางเดียวกันและในบัญชีเดียวกันจะถูกรวมเข้าเป็นตำแหน่งใหม่หนึ่งตำแหน่ง ตำแหน่งใหม่นี้จะมีราคาเปิดและปริมาณตามราคาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตำแหน่งทั้งหมดที่ถือไว้ก่อนการแตกพาร์

กราฟย้อนหลังในเทอร์มินัลการลงทุนของคุณจะได้รับการอัปเดตเพื่อสะท้อนราคาใหม่ของตราสารที่กล่าวถึงข้างต้น

เงื่อนไขการลงทุนด้านอื่นๆทั้งหมดจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โปรดพิจารณาข้อมูลนี้เมื่อวางแผนกิจกรรมการลงทุนของคุณ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex