RoboForex: การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขายกำลังจะมีขึ้นในวันประกาศอิสรภาพ

29.06.2022 / 09:00

เรียน ลูกค้าและพันธมิตรทุกท่าน

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขายเนื่องจากวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต

แพลตฟอร์ม MT4 / MT5

ตารางการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD และ XAGUSD) ดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) ดัชนี J225Cash ของญี่ปุ่น และ CFD สำหรับน้ำมัน (Brent และ WTI)


 • 4 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 5 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐ


 • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม RstocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐ และ ETF


 • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30 และ NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


 • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFD สำหรับน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 4 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 5 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD)


 • 4 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 5 กรกฎาคม 2022 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้นเพื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex