RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกำหนดการซื้อขายในมุมมองของวันหยุดอีสเตอร์

12.04.2022 / 13:56

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ที่เคารพ

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกและวันจันทร์อีสเตอร์.

กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขายคู่สกุลเงิน


 • 15 เมษายน 2022 - การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ดัชนีเยอรมัน DE40Cash


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD น้ำมัน (Brent, WTI)


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐ


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายคู่สกุลเงิน


 • 15 เมษายน 2022 - การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETF, CFD ของหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

ตารางเลาการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (GER30, UK100, FRA40, SPA35), ดัชนีออสเตรเลีย AUS200 และดัชนีญี่ปุ่น J225


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD หุ้นสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (ยกเว้นหุ้นเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน)


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD หุ้นเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน


 • 13 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 14 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDsของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขายคู่สกุลเงิน


 • 15 เมษายน 2022 - การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD)


 • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

หากคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขาย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex