RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกำหนดการซื้อขายเนื่องจากการเปลี่ยนกลับเป็น Daylight Saving Time

02.03.2022 / 10:00

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าวันที่ 13 มีนาคม 2022 สหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนจากเวลามาตรฐานเป็นเวลาออมแสง การเปลี่ยนจาก DST เป็นเวลามาตรฐานจะมีผลในวันที่ 27 มีนาคม 2022 ที่ยุโรป ด้วยเหตุนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเพิ่มเติม*

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และน้ำมัน (Brent, WTI)


 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีและน้ำมันของสหรัฐฯ จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 02:00 - 22:15 น.

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs บนดัชนี JP225Cash


 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขาย CFD บนโลหะและ CFD บนดัชนี JP225Cash จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 12:05 น. - 22:55 น.

กำหนดการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ


 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐฯจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 15:31 น. - 21:59 น.

โปรดทราบ 18 และ 25 มีนาคม 2022 การซื้อขายตราสารทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะอยู่ที่เวลา 22:00 น. ถึง 12:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเหตุนี้ อาจนำไปสู่การหยุดระยะสั้นในการเสนอราคา และค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ, ETF และ CFD ของหุ้นสหรัฐฯ


 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETF, CFD ของหุ้นสหรัฐฯ จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 15:30 น. - 22:00 น.

กำหนดการซื้อขาย CFD สำหรับน้ำมัน (BRENT.oil, WTI.oil), และดัชนีสหรัฐ (NAS100, US30, US500)

 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขาย CFD ของน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 - 22:15 น.

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขาย CFD ของโลหะ จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 น. - 22:55 น.

กำหนดการซื้อขายทุกคู่สกุลเงิน


 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมดจะหยุดก่อนเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลา (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 23:00 - 23:15 น.
 • ตั้งแต่ฃ 28 มีนาคม 2022 คู่สกุลเงินทั้งหมดจะสามารถซื้อขายได้ตามข้อกำหนดของสัญญา

โปรดทราบ 18 และ 25 มีนาคม 2022 การซื้อขายตราสารทั้งหมด ในทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ 

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขายทุกคู่สกุลเงิน


 • ตั้งแต่14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมดจะหยุดในช่วงเวลา 22:55 - 23:05 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์)12:05 - 22:55 น.

โปรดทราบ วันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2022 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะปิดในเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ และตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 25 มีนาคม 2022 เวลาดำเนินการของธนาคารจะอยู่ที่เวลา 22:00 น. ถึง 12:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเหตุนี้ อาจนำไปสู่การหยุดระยะสั้นในการเสนอราคา และค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเหล่านี้เพื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการได้

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex