RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายที่จะมาถึงเนื่องในวันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

16.02.2022 / 09:00

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ที่เคารพ

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐอเมริกา วันประธานาธิบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายบางประการ*

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายตามเวลาปกติ

กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD น้ำมัน (Brent, WTI)


 • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายตามเวลาปกติ

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐ


 • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายตามเวลาปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐ ,CFD หุ้นสหรัฐ และ ETF


 • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายตามเวลาปกติ

ตารางเลาการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายตามเวลาปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDsของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


 • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายตามเวลาปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD)


 • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การซื้อขายตามเวลาปกติ

หากคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขาย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้น

*  – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex