RoboForex : การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายเนื่องจากวันหยุดมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ วันหยุดประจำชาติสหรัฐอเมริกา

12.01.2022 / 10:53

เรียน ลูกค้าและพันธมิตรที่เคารพ

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐอเมริกา วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ วันหยุดประจำชาติสหรัฐอเมริกา จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขาย*

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 17 มกราคม 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 18 มกราคม 2022 – การซื้อขายตามเวลาตามปกติ

กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD น้ำมัน (Brent, WTI)


 • 17 มกราคม 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 18 มกราคม 2022 – การซื้อขายตามเวลาตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐ


 • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 มกราคม 2022 – การซื้อขายตามเวลาตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐ ,CFD หุ้นสหรัฐ และ ETF


 • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 มกราคม 2022 – การซื้อขายตามเวลาตามปกติ

ตารางเลาการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 มกราคม 2022 – การซื้อขายตามเวลาตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDsของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


 • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 18 มกราคม 2022 – การซื้อขายตามเวลาตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางเวลาการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD)


 • 17 มกราคม 2022 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 18 มกราคม 2022 – การซื้อขายตามเวลาตามปกติ

โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นหากคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขาย

*  – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex