RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขาย (เนื่องในวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่)

20.12.2021 / 10:25
RoboForex

เรียน ลูกค้าและพันธมิตร

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย* ในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย DE30Cash และ DE40Cash


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 27 ธันวาคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 3 มกราคม 2022 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บน GDR


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 27 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 28 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ, CFD น้ำมัน, CFD โลหะ, CFDดัชนีสหรัฐ


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการลงทุน
 • 27 ธันวาคม 2021 – ลงทุนตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 2 มกราคม 2021 – ลงทุนตามปกติ

ตารางเวลาการลงทุนตราสารอื่นๆ


 • 24 ธันวาคม 2021 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 18:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 27 ธันวาคม 2021 – ลงทุนตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 – ไม่มีการลงทุน
 • 2 มกราคม 2021 – ลงทุนตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายใน GER40


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 27 ธันวาคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 3 มกราคม 2022 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขายใน UK100, SPA35, FRA40


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 27 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 28 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 29 ธันวาคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 3 มกราคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2022 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขายหุ้นอังกฤษ


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 27 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 28 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 29 ธันวาคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 3 มกราคม 2022 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2022 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหภาพยุโรป


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 27 ธันวาคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ
 • 30 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 3 มกราคม 2022 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ, CFD น้ำมัน, CFD โลหะ, CFDดัชนีสหรัฐ


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการลงทุน
 • 27 ธันวาคม 2021 – ลงทุนตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 2 มกราคม 2021 – ลงทุนตามปกติ

ตารางเวลาการลงทุนตราสารอื่นๆ


 • 24 ธันวาคม 2021 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 18:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 27 ธันวาคม 2021 – ลงทุนตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 – ไม่มีการลงทุน
 • 2 มกราคม 2021 – ลงทุนตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขาย CFD โลหะมีค่า


 • 24 ธันวาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 27 ธันวาคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 2 มกราคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขายสกุลเงิน


 • 24 ธันวาคม 2021 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 18:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 27 ธันวาคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ
 • 31 ธันวาคม 2021 – การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 2 มกราคม 2021 – ซื้อขายตามปกติ

โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขายข้างต้นเมื่อคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขาย

– กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex