RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกำหนดการซื้อขายในมุมมองของวันหยุดวัน Thanksgiving ในสหรัฐอเมริกา

18.11.2021 / 10:44

เรียน ลูกค้าและพาร์ตเนอร์

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดวัน Thanksgiving ในสหรัฐอเมริกา จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขายบางอย่าง *

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD สำหรับน้ำมัน (WTI, Brent), โลหะ (XAUUSD, XAGUSD), CFD บนดัชนีสหรัฐ (US500Cash, US30Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 25 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 26 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐ


  • 25 พฤศจิกายน 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐ CFD หุ้นสหรัฐ ดัชนีสหรัฐ และ ETFs


  • 25 พฤศจิกายน 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขายโลหะหนัก (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 25 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 26 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • 25 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 26 พฤศจิกายน 2021 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ,
ทีม RoboForex