RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (เปลี่ยนกลับเป็นเวลามาตรฐาน)

27.10.2021 / 10:11

เรียน ลูกค้าและ พันธมิตร

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 ประเทศต่างๆ ในยุโรปจะปรับเป็นเวลามาตรฐาน สหรัฐอเมริกาจะปรับเป็นเวลามาตรฐานเช่นกันในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2021 ส่งผลให้ตารางการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลง*.

นอกจากนี้ วันหยุดนักขัตฤกษ์ในรัสเซีย USDRUB จะทำการซื้อขายตามกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขายโลหะจะมีการเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):12:05 AM - 10:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 โลหะจะสามารถซื้อขายได้ภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขาย CFD บนดัชนีสหรัฐจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 CFDs บนดัชนีสหรัฐจะสามารถซื้อขายได้ภายในช่วงการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน (Brent และ WTI)


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขาย CFD บนน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 CFDs ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 03:31 PM - 09:59 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 CFDs ของหุ้นสหรัฐฯ จะสามารถซื้อขายได้ภายในช่วงการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย USDRUB


 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 คู่สกุลเงิน USDRUB จะทำการซื้อขายตามกำหนดการใหม่
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 09:00 AM - 5:30 PM
 • 4 พฤศจิกายน 2021- ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 พฤศจิกายน 2021 - เริ่มซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

ตารางซื้อขายหุ้นสหรัฐ, CFDs หุ้นสหรัฐ, ETF และ CFD บน ETF


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):03:30 PM - 10:00 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 เป็นต้นไป ตราสารดังกล่าวจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30, US500, NAS100)


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 09:00 AM - 10:00 PM..
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 เป็นต้นไป ตราสารดังกล่าวจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFD บนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขายโลหะจะมีการเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):12:05 AM - 10:59 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 โลหะจะสามารถซื้อขายได้ภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน (BRENT.oil และ WTI.oil)


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขาย CFD บนน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 CFDs ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางการซื้อขาย CFD บนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขายโลหะจะมีการเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):12:05 AM - 10:59 PM
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 โลหะจะสามารถซื้อขายได้ภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางการซื้อขาย USDRUB


 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 คู่สกุลเงิน USDRUB จะทำการซื้อขายตามกำหนดการใหม่
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 09:00 AM - 5:30 PM
 • 4 พฤศจิกายน 2021- ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 พฤศจิกายน 2021 - เริ่มซื้อขายตามปกติ

โปรดทราบว่าในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะปิดที่ เวลาเซิร์ฟเวอร์ 11:00 PM

นอกจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 เวลาธนาคารตั้งแต่ เวลา 22:45 น. ถึง 23:15 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักในระยะสั้นในการเสนอราคาและสเปรดที่กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามตารางเวลาเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex