RoboForex เปิดเผยการแก้ไขข้อตกลงของลูกค้า

20.09.2021 / 13:23

เรียน ลูกค้าและพันธมิตร

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2021 เป็นต้นไป ข้อตกลงลูกค้าฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้

เวอร์ชันใหม่ประกอบด้วยบทความใหม่ 1.16, 3.12, 7.9, 13.25, การแก้ไขเพิ่มเติมในบทความ 3.10, 4.11, 6.18.1, 6.18.2 และ 6.18.3 รวมถึงส่วน "ข้อกำหนดและการตีความ"

เอกสารข้อบังคับฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้วในหน้า " ตัวอย่างข้อตกลง " ในเว็บไซต์ของเรา

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex