RoboForex: ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ .DE30Cash (GER30)

17.09.2021 / 09:08

ลูกค้าที่รัก,

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าหลักการสร้างดัชนีหุ้นของเยอรมัน ซึ่งแสดงบนแพลตฟอร์มของเรา ได้แก่ .DE30Cash และ GER30 จะมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไป โดยประกอบด้วย 40 รายการ จาก 30 รายการก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4/5

วันที่ 18-19 กันยายน .DE30Cash และ DE30Cash จะถูกเปลี่ยนเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ใน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมดในตราสารเหล่านี้จะถูกลบออก และสำหรับตำแหน่ง "Stop Loss" และ "Take Profit" ที่เปิดจะยังคงไว้เหมือนเดิม

หากคุณมีสถานะใดๆที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว คุณควรทำการปิดก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2021 เพราะตำแหน่งทั้งหมดที่ยังเปิดอยู่จากนั้นจะถูกปิดระหว่างช่วงการซื้อขายในวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ตามราคา ณ ขณะนั้น

และตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2021 ตราสาร .DE30Cash และ DE30Cash จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น .DE40Cash และ DE40Cash ตามลำดับ โปรดพิจารณาข้อมูลดังกล่าวนี้สำหรับการวางการซื้อขายของคุณ รวมทั้งการกำหนดค่าอัลกอริธึมการซื้อขายใหม่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์ม R StocksTrader

สำหรับ R StocksTrader นั้น ตราสาร GER30 จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น GER40 ในวันที่ 18-19 กันยายน และจะมีผลกับทั้งสถานะใหม่และตำแหน่งที่เปิดอยู่ ทั้งนี้ตราสารเหล่านี้จะพร้อมสำหรับการซื้อขายตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex