RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันแรงงานในสหรัฐอเมริกา)

01.09.2021 / 10:58

เรียน ลูกค้าและพันธมิตร

เราขอแจ้งว่าเนื่องจากวันแรงงานในสหรัฐอเมริกาวันที่ 6 กันยายน 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายบางประการ*.

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมัน (WTI, Brent)


 • 6 กันยายน 2021 - การซื้อขายหยุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US500Cash, US30Cash, USTechCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 6 กันยายน 2021 - การซื้อขายหยุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ


 • 6 กันยายน 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 6 กันยายน 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ


 • 6 กันยายน 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น 225


 • 6 กันยายน 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมัน (BRENT.oil, WTI.oil)


 • 6 กันยายน 2021 - การซื้อขายหยุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD)


 • 6 กันยายน 2021 - การซื้อขายหยุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 7 กันยายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามตารางเวลาเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการได้

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex