RoboForex : การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันหยุดธนาคารฤดูร้อนในสหราชอาณาจักร)

25.08.2021 / 10:41

เรียน ลูกค้าและพันธมิตร

เราขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหราชอาณาจักร (วันหยุดธนาคารช่วงฤดูร้อน) วันที่ 30 สิงหาคม 2021 ตราสารหลายตัวจะทำการซื้อขายตามตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลง *

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขาย GDR ของรัสเซีย


  • 30 สิงหาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 31 สิงหาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขาย CFD หุ้นอังกฤษ


  • 30 สิงหาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 31 สิงหาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD บนดัชนี UK100


  • 30 สิงหาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 31 สิงหาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามตารางเวลาเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการได้

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex