RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา)

30.06.2021 / 18:27

เรียน ลูกค้าและพันธมิตร

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าวันที่ 5 กรกฎาคม 2021 มีการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายบางรายการ * 

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) ดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) ดัชนี J225Cash ของญี่ปุ่น และ CFD สำหรับน้ำมัน (Brent และ WTI)


 • 5 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ


 • 5 กรกฎาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 6 กรกฎาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFD สำหรับน้ำมัน (BRENT.oil และ WTI.oil)


 • 5 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30, US500 และ NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น (J225Cash)


 • 5 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19.40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD หุ้นสหรัฐ


 • 5 กรกฎาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 6 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 5 กรกฎาคม 2021 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 6 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD)


 • 5 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายหยุด ณ เวลา 19.40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 6 กรกฎาคม 2021 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามตารางเวลาเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex