RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันหยุดเดือนพฤษภาคม)

26.04.2021 / 09:00

เรียน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์,

เราดำเนินการแจ้งให้คุณทราบ เนื่องจากวันหยุดเดือนพฤษภาคม ในประเทศทางยุโรปและรัสเซีย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางการซื้อขาย *

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขายของคู่ USDRUB


 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางการซื้อขายของ CFDs on Russian GDRs


 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขายของ CFDs ของหุ้สหราชอาณาจักร


 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางการซื้อขายของคู่ USDRUB


 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ตามตารางเวลาเมื่อคุณวางแผนสำหรับรายการซื้อขาย

*- กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex