RoboForex : การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (ช่วงวันหยุดอีสเตอร์)

29.03.2021 / 09:44

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบ เนื่องจากวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ในสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย*

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐฯ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 2 เมษายน 2021 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 16:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีเยอรมัน DE30Cash


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFDs ของหุ้นสหรัฐ


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของ GDR รัสเซีย


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการเทรดหุ้นสหรัฐ และ ETFs


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFDs ของหุ้นสหรัฐ และ ETFs


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30, US50GDR 0, NAS100)


 • 2 เมษายน 2021 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 16:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (GER30, UK100, FRA40, SPA35)


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (ยกเว้น เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน)


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน


 • 31 มีนาคม 2021 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 14.00 น. ของเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • 2 เมษายน 2018 – งดการซื้อขาย
 • 5 เมษายน 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สำหรับการวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางการซื้อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น สามารถมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้บริการได้

ด้วยความเคารพ ,
ทีม RoboForex