RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันสตรีสากลและเปลี่ยนเป็นเวลา Daylight Saving)

03.03.2021 / 12:25

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดราชการในรัสเซียในวันที่ 8 มีนาคม 2021 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล USDRUB จะมีการซื้อขายตามกำหนดการ *ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นในวันที่ 14 มีนาคม 2021 สหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนเป็นเวลา Daylight Saving ส่วนประเทศในยุโรปจะเปลี่ยนไปใช้เวลาฤดูร้อนในวันที่ 28 มีนาคม 2021 ดังนั้นตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น *

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4/ MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐฯ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และน้ำมัน (Brent, WTI)


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขาย CFD ในดัชนีและน้ำมันของสหรัฐฯจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 02:00 น. - 22:15 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 CFD ของดัชนีและน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD บนดัชนี JP225Cash


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายโลหะและ CFD บนดัชนี JP225Cash จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:05 น. - 22:55 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 โลหะและ CFD บนดัชนี JP225Cash จะพร้อมใช้งานสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขาย CFD ในหุ้นอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 15:31 น. - 21:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 CFD ในหุ้นอเมริกาจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขายบน USDRUB


 • 8 มีนาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 คู่สกุลเงิน USDRUB จะถูกซื้อขายตามตารางเวลาใหม่
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 10.00 น. - 18.30 น.

โปรดทราบว่า ในวันที่ 19 และ 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายในตราสารทั้งหมดจะปิดในเวลา 23.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้นตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 อาจมีการหยุดการอ้างอิงสั้น ๆ ในนามของ LP ในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. ถึง 00.30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม R Trader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETFs CFD ในหุ้นสหรัฐและ ETF


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายในหุ้นสหรัฐและ ETFs CFD ในหุ้นสหรัฐและ ETF จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 15.30 - 22.00 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 หุ้นสหรัฐและ ETFs CFD ในหุ้นสหรัฐและ ETF จะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขาย CFD บนน้ำมัน (BRENT.oil, WTI.oil)


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายน้ำมัน CFD จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 02:00 น. - 22:15 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:05 น. - 22:55 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 โลหะจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขายบน USDRUB


 • 8 มีนาคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 9 มีนาคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขายในทุกคู่สกุลเงิน


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายจะหยุดลงในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงเร็วกว่าปกติ (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงเวลา (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 23:00 น. - 23:15 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 คู่สกุลเงินจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

โปรดทราบว่า ในวันที่ 19 และ 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายในทุกตราสาร จะปิดในเวลา 23.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขายในทุกคู่สกุลเงิน


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายจะหยุดเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 22:55 น. ถึง 23:05 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 คู่สกุลเงินจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา


 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:05 น. - 22:55 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 โลหะจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

โปรดทราบว่า ในวันที่ 19 และ 26 มีนาคม 2021 การซื้อขายในตราสารทั้งหมดจะปิดในเวลา 23.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้นตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มีนาคม 2021 อาจมีการหยุดการอ้างอิงสั้น ๆ ในนามของ LP ในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. ถึง 00.30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในกำหนดการเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* - กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ขอแสดงความนับถือ
ทีม RoboForex