RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่)

17.12.2020 / 09:10
แบนเนอร์

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์,

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่สินค้าจะได้รับการซื้อขายตามกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง *

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4/ MetaTrade 5

กำหนดการซื้อขาย DE30Cash


 • ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2020 ถึง 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ถึง 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขายสำหรับสินค้าอื่นๆ


 • 24 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 19.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขายสำหรับ GER30


 • ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2020 ถึง 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ถึง 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการซื้อขายสำหรับ UK100, SPA35, FRA40


 • 24 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 12.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 12.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขายสำหรับหุ้นสหรัฐ ETFs CFD สำหรับหุ้นสหรัฐและ ETF


 • 24 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 19.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD สำหรับหุ้น EU


 • ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2020 ถึง 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ถึง 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

กำหนดการซื้อขายสำหรับสินค้าอื่นๆ


 • 24 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 19.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

กำหนดการซื้อขายสำหรับตราสารทั้งหมด


 • 24 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 19.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 25 ธันวาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 31 ธันวาคม 2020 - การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2021 - ไม่มีการซื้อขาย
 • 4 มกราคม 2021 - การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในกำหนดการเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* - กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex