RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา)

18.11.2020 / 10:00

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์,

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องในการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกาตราสารจำนวนมากจะถูกซื้อขายตามกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง *

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางเวลาซื้อขาย CFDs บน น้ำมัน (WTI, Brent), โลหะ (XAUUSD, XAGUSD), CFD บน US indices (US500Cash, US30Cash, USTECHCash) และ ดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 26 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 27 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 20.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดตารางเวลาการซื้อขายเทรดบน CFDs ในหุ้นสหรัฐ


  • 27 พ.ย. 2563 - การซื้อขายหยุดเวลา 20.00 น. - ไม่มีการซื้อขาย
  • 27 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 20.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐ CFD หุ้นสหรัฐดัชนีสหรัฐและ ETF


  • 27 พ.ย. 2563 - การซื้อขายหยุดเวลา 20.00 น. - ไม่มีการซื้อขาย
  • 27 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 20.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางกำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 26 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 27 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 20.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางกำหนดเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • 26 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 27 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายหยุด เวลา 20.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

โปรดคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามกำหนดการ เมื่อวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางกำหนดการเวลาซื้อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex