RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (เปลี่ยนกลับเป็นเวลามาตรฐานและวันแห่งความสามัคคี)

19.10.2020 / 10:00

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์,

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าในวันที่ 25 ตุลาคม 2020 ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนจากเวลาออมแสงเป็นเวลามาตรฐาน ในสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 ด้วยเหตุนี้ตารางเวลาการซื้อขายจึงมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ *.

นอกจากนั้นเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในรัสเซียวัน Unity Day จึงมีการซื้อขาย USDRUB ตามกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางกำหนดเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2020, การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 12:05 AM - 10:59 PM..
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 โลหะจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดเวลาการเทรด CFD ในดัชนีสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2020, การซื้อขาย CFD ในดัชนีของสหรัฐอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD บนดัชนีจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนน้ำมัน (WTI, Brent)


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2020, การซื้อขาย CFD บนน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดเวลาการเทรด CFD ในหุ้นสหรัฐ


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2020, การซื้อขาย CFD ในหุ้นอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 03:31 PM - 09:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD ในหุ้นอเมริกาจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดเวลาซื้อขาย USDRUB


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2020 คู่สกุลเงิน USDRUB จะทำการซื้อขายตามกำหนดการใหม่
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 09:00 AM - 5:30 PM
 • 4 พฤศจิกายน 2020 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐ CFD ในหุ้นสหรัฐ ETF และ CFD ใน ETF


 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2020, การซื้อขายในตราสารที่กล่าวถึงข้างต้นจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 03:31 PM - 09:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD ในดัชนีสหรัฐฯจะพร้อมใช้งานสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดสัญญา

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนดัชนี สหรัฐ (US30, US500, NAS100)


 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2020, การซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐฯจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 09:00 AM - 10:00 PM..
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD ในดัชนีสหรัฐฯจะพร้อมใช้งานสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดสัญญา

ตารางกำหนดเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2020, การซื้อขาย CFD บนโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 12:05 AM - 10:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD บนโลหะจะพร้อมใช้งานสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดการซื้อขาย CFD บนน้ำมัน (BRENT.oil и WTI.oil)


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2020, การซื้อขาย CFD บนน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางกำหนดเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2020, การซื้อขาย CFD บนโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 12:05 AM - 10:59 PM.
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 CFD บนโลหะจะพร้อมใช้งานสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

กำหนดเวลาซื้อขาย USDRUB


 • ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2020 คู่สกุลเงิน USDRUB จะทำการซื้อขายตามกำหนดการใหม่
  ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 09:00 AM - 5:30 PM
 • 4 พฤศจิกายน 2020 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 5 พฤศจิกายน 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

โปรดทราบว่าในวันที่ 30 ตุลาคม 2020, การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะปิดทำการเวลา 11:00PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex