RoboForex: ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเทรด (วันโคลัมบัสของสหรัฐอเมริกา)

05.10.2020 / 09:29

เรียนลูกค้าที่เคารพ

เราขอแจ้งให้ทราบว่าวันโคลัมบัสของสหรัฐอเมริกา จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเทรดของสินค้าบางชนิด*

แพตฟอร์ม MetaTrader4/MetaTrader5

ช่วงเวลาการซื้อขายบน โลหะหนัก (XAUUSD, XAGUSD) และ สินค้า CFDs น้ำมันดิบ (WTI และ Brent)


  • วันที่ 12 ตุลาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2020 - กลับมาการซื้อขายปรกติ

ช่วงเวลาซื้อขายสินค้า CFDs ดัชนี US (US30Cash, US500Cash, USTECHCash)


  • วันที่ 12 ตุลาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2020 - กลับมาการซื้อขายปรกติ

แพตฟอร์ม R Trader

ช่วงเวลาซื้อขายสินค้า CFDs ดัชนี US (US500, US30, NAS100)


  • วันที่ 12 ตุลาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2020 - กลับมาการซื้อขายปรกติ

ช่วงเวลาการซื้อขายบน โลหะหนัก (XAUUSD, XAGUSD) และ สินค้า CFDs น้ำมันดิบ (WTI และ Brent)


  • วันที่ 12 ตุลาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2020 - กลับมาการซื้อขายปรกติ

แพตฟอร์ม

ช่วงเวลาการซื้อขายสินค้าโลหะหนัก (XAUUSD, XAGUSD)


  • วันที่ 12 ตุลาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2020 - กลับมาการซื้อขายปรกติ

กรุณาคำนึงการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาซื้อขายนี้เพื่อการวางแผนเทรดของคุณ

* – ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex