RoboForex : การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขาย (วันแรงงานในสหรัฐอเมริกา)

31.08.2020 / 10:55

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์,

เราได้ดำเนินการแจ้งให้คุณทราบ เนื่องในวันแรงงานในสหรัฐอเมริกาจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางของการซื้อขาย*.

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดตารางเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs บนน้ำมันดิบ(WTI, Brent)


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายจะหยุดที่เวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFDs บนดัชนีสหรัฐฯ (US500Cash, US30Cash, USTechCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายจะหยุดที่เวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

กำหนดตารางเวลาการซื้อขายเทรดบน CFDs ในหุ้นสหรัฐ


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

กำหนดตารางเวลาการเทรดบนหุ้นสหรัฐและ ETFs


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs ในหุ้นสหรัฐและ ETFs


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายจะหยุดที่เวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางกำหนดเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • ในวันที่ 7 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายจะหยุดที่เวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • ในวันที่ 8 กันยายน 2020 - สำหรับการซื้อขายเริ่มตามปกติ

โปรดคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามกำหนดการ เมื่อวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางกำหนดการเวลาซื้อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex