RoboForex : ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับหุ้นของ Apple และ Tesla ในวันที่ 31 สิงหาคม 2020

21.08.2020 / 14:30

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

สำหรับในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 Apple (AAPL) และ Tesla (TSLA) จะมีหุ้นของพวกเขาผ่านการแยก การแบ่งหุ้นเป็นการดำเนินการขององค์กรซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทเพิ่มจำนวนหุ้นที่ออกโดยตัวคูณเฉพาะและลดมูลค่าของแต่ละหุ้นด้วยตัวคูณนั้น

Apple จะแบ่งหุ้นแบบ 4 ต่อ 1 (1 หุ้นจะแบ่งออกเป็น 4 หุ้น) ในขณะที่ Tesla - 5-for-1 (1 หุ้นจะแบ่งเป็น 5)

จะมีอิทธิพลต่อตำแหน่งและคำสั่งอย่างไร?

หากคุณมีตำแหน่งที่เปิดอยู่ในหุ้นของ Apple และ Tesla หรือมีแผนที่จะเปิดตำแหน่งดังกล่าวโปรดทราบกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ซึ่งจะมีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2020:

บัญชี MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ขั้นตอนการแบ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม

 • คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมด (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss และ Take Profit) ใน AAPL และ TSLA จะดำเนินการถูกยกเลิก

 • สำหรับตำแหน่งใน AAPL ที่ราคาเปิดจะหารด้วย 4

 • สำหรับตำแหน่งใน TSLA ที่ราคาเปิดจะหารด้วย 5

 • ปริมาณของแต่ละตำแหน่งที่เปิดใน AAPL จะคูณด้วย 4

 • ปริมาณของแต่ละตำแหน่งที่เปิดใน TSLA จะคูณด้วย 5

โปรดทราบว่าหากคุณใช้ Expert Advisor (EA) เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับผู้พัฒนาว่าโค้ดนั้นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่าการตีความข้อมูลราคาถูกต้อง หลังจากการแบ่งหุ้น

บัญชี R Trader

กระบวนการการแบ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคมเวลา 15:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

 • ในระหว่างกระบวนการการแบ่งคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมด (Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss และ Take Profit) ใน AAPL, AAPL.nq, TSLA และ TSLA.nq จะถูกยกเลิก

 • สำหรับตำแหน่งใน AAPL และ AAPL.nq ที่เปิดก่อน 15:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ที่ราคาเปิดจะหารด้วย 4

 • สำหรับตำแหน่งใน TSLA และ TSLA.nq ที่เปิดก่อน 15.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ราคาเปิดจะหารด้วย 5

 • ปริมาณของตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดใน AAPL และ AAPL.nq จะคูณด้วย 4

 • ปริมาณของตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดใน TSLA และ TSLA.nq จะคูณด้วย 5

 • ตำแหน่งทั้งหมดในตราสารใด ๆ เหล่านี้ ในทิศทางเดียวกันและในบัญชีเดียวกันจะรวมกันเป็นตำแหน่งใหม่หนึ่งตำแหน่ง ตำแหน่งใหม่นี้จะมีราคาเปิดและปริมาณอ้างอิงจากราคาน้ำหนักเฉลี่ยของทุกตำแหน่งที่ถือก่อนการแบ่ง

แผนภูมิในอดีตจากเทอร์มินัลการซื้อขายของคุณจะได้รับการอัพเดตเพื่อแสดงราคาใหม่ของตราสารที่กล่าวถึงข้างต้น

เงื่อนไขการซื้อขายสำหรับด้านอื่น ๆ ทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม โปรดคำนึงถึงข้อมูลนี้ เมื่อดำเนินการวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex