RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการซื้อขาย (วันหยุดธนาคารช่วงปลายฤดูร้อนในสหราชอาณาจักร)

24.08.2020 / 09:00

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ,

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหราชอาณาจักร (วันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงปลายฤดูร้อน) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 ตราสารหลากหลายประเภท จะได้รับการซื้อขายตามตารางเวลาที่เปลี่ยนกำหนดการ *.

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางกำหนดการซื้อขายบน Russian GDRs


  • วันที่ 31 สิงหาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 1 กันยายน 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs on UK stocks


  • วันที่ 31 สิงหาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 1 กันยายน 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs on UK100 index


  • วันที่ 31 สิงหาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 1 กันยายน 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามกำหนดการ เมื่อดำเนินการวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

*- กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและทางผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex