RoboForex: การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขาย ( วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา)

26.06.2020 / 10:00

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์,

เราแจ้งให้คุณทราบ เนื่องจากวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการซื้อขาย*

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางกำหนดการซื้อขาย สำหรับโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs สำหรับน้ำมันดิบ (WTI, Brent)


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs on US indices (US500Cash, US30Cash, USTechCash)


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs on US stocks


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางกำหนดการซื้อขายสำหรับ US stocks และ ETFs


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs on US stocks และ ETFs


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย สำหรับโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs สำหรับน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม cTrader

ตารางการซื้อขายสำหรับโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามตารางกำหนดเวลา เมื่อวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* - ตารางกำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex