RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการซื้อขายของ (Memorial Day in the USA and Late May Bank Holiday in the UK)

19.05.2020 / 11:12

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ,

เราแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐอเมริกา (วันรำลึกถึงทหารและผู้เสียสละในสงคราม) และสหราชอาณาจักร (ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมวันหยุดธนาคาร) ตราสารต่างๆ จะมีการซื้อขายโดยตามกำหนดของตารางการเปลี่ยนแปลง*

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางกำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) ดัชนีสหรัฐ (US30Cash ,US500Cash และ USTECHCash) และ CFDs สำหรับน้ำมัน (Brent และ WTI)


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขาย CFDs สำหรับหุ้นสหรัฐ


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขายของ CFDs สำหรับ Russian GDRs


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางกำหนดการซื้อขายสำหรับหุ้นสหรัฐและ ETFs


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขายของ CFDs สำหรับหุ้นสหรัฐ และ ETFs


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขายของ CFDs สำหรับดัชนีสหรัฐ (US500, US30 และ NAS100)


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขายของ CFDs สำหรับ UK stocks


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขายของ CFD สำหรับดัชนี UK100


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

ตารางกำหนดการซื้อขายสำหรับโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFDs สำหรับน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 - เริ่มการซื้อขายได้ตามปกติ

โปรดคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตามตารางกำหนดเวลาเมื่อวางแผนดำเนินการซื้อขายของคุณ

* - กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ,
จากทีม RoboForex