RoboForex: การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย (วันหยุดเดือนพฤษภาคม)

24.04.2020 / 15:19

เรียน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์,

เราดำเนินการแจ้งให้คุณทราบ เนื่องจากวันหยุดเดือนพฤษภาคม ในประเทศทางยุโรปและรัสเซีย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางการซื้อขาย *

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางการซื้อขาย CFDs บนดัชนี German DE30Cash


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางการซื้อขายของคู่ USDRUB


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางการซื้อขายของ CFDs on Russian GDRs


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางการซื้อขายของ CFDs on EU stocks


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางการซื้อขายของ CFDs on EU ดัชนี (GER30, FRA40, UK100, SPA35)


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

ตารางการซื้อขายของคู่ USDRUB


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2020 - ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2020 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

โปรดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ตามตารางเวลาเมื่อคุณวางแผนสำหรับรายการซื้อขาย

*- กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ ,
จากทีม RoboForex