RoboForex: การเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาการเทรด (วันหยุดอีสเตอร์)

05.04.2020 / 08:01

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์ในสหรัฐอมเริกาและประเทศยุโรป วันศุกร์คาธอลิก และวันจันทร์อีสเตอร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับตารางเวลาการเทรด* 

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ตารางเวลาการเทรดบนโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD), ดัชนีสหรัฐ (US500Cash, USTECHCash, US30Cash) และ CFD บนน้ำมัน (WTI, Brent)


 • วันที่ 10 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 13 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนหุ้นสหรัฐ


 • วันที่ 10 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 13 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนดัชนี DAX (DE30Cash)


 • วันที่ 10 - 13 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 14 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

 ตารางเวลาการซื้อขายบน CFDs on Russian GDRs


 • วันที่ 10 - 13 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 14 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

แพลตฟอร์ม R Trader

ตารางเวลาการเทรดบนหุ้นสหรัฐและ ETF


 • วันที่ 10 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 13 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายบน CFDs on US stocks และ ETFs


 • วันที่ 10 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 13 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • วันที่ 10 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 13 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบนหุ้นยุโรป


 • วันที่ 10 - 13 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 14 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบนดัชนียุโรป (GER30, FRA40, UK100, SPA35)


 • วันที่ 10 - 13 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 14 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายบน โลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFDs บนน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • วันที่ 10 เมษายน 2020 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 13 เมษายน 2020 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

โปรดนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อวางแผนกิจกรรมการเทรดของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex