RoboForex: การเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาการเทรด (วันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา)

12.02.2020 / 06:56

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกาจะถูกเทรดตามตารางเวลา*ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

RoboForex

ตารางการเทรดบนโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD), CFD บนดัชนีสหรัฐ (US500Cash, USTECHCash, US30Cash) และน้ำมัน (WTI, Brent)


  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 – การเทรดหยุดที่เวลา 19:40 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 – การเทรดเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการเทรดสำหรับ CFD บนหุ้นสหรัฐ


  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 – ไม่มีการเทรด
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 – การเทรดเริ่มต้นตามปกติ

R Trader

ตารางการเทรดสำหรับหุ้นสหรัฐและ ETF


  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 – ไม่มีการเทรด
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 – การเทรดเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการเทรดสำหรับ CFD บนหุ้นสหรัฐ


  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 – ไม่มีการเทรด
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 – การเทรดเริ่มต้นตามปกติ

ตารางการเทรดสำหรับ CFD บนดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 – การเทรดหยุดที่เวลา 19:40 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 – การเทรดเริ่มต้นตามปกติ

โปรดนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อวางแผนกิจกรรมการเทรดของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex