RoboForex: การเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาการเทรด (วันหยุดอีสเตอร์)

16.04.2019 / 18:03

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์ในสหรัฐอมเริกาและประเทศยุโรป วันศุกร์คาธอลิก และวันจันทร์อีสเตอร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับตารางเวลาการเทรด* 

RoboForex

ตารางเวลาการเทรดบนโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD), ดัชนีสหรัฐ (US500Cash, USTECHCash, US30Cash) และ CFD บนน้ำมัน (WTI, Brent)


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนหุ้นสหรัฐ


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนดัชนี DAX (DE30Cash)


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 23 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

R Trader

ตารางเวลาการเทรดบนหุ้นสหรัฐและ ETF


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนหุ้นสหรัฐ


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบนหุ้นยุโรป (XETRA, LSE, SIX)


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 23 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบน CFD บนดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

ตารางเวลาการเทรดบนดัชนียุโรป (GER30, FRA40, UK100, SPA35)


 • วันที่ 19 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 22 เมษายน 2019 – ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 23 เมษายน 2019 – เริ่มต้นการเทรดตามปกติ

โปรดนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อวางแผนกิจกรรมการเทรดของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex