RoboForex ยังคงปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับบัญชีเทรดของพวกเขา

16.04.2019 / 13:55

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2019 RoboForex เปลี่ยนแปลงหลักการของให้บริการบนบัญชี Cent ที่มีสเปรดคงที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปรับปรุงเงื่อนไขการเทรด

บัญชี "Fix-Cent" ที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกสลับไปเป็นสเปรดลอยตัวพร้อมกับโหมดการดำเนินการตลา ขณะที่รายการของตราสารและจำนวนของหลักในราคายังคงเหมือนบัญชี "ProCent"

หลังจากขั้นตอนการปรับปรุงทั้งหมดเสร็จสิ้น ประเภทบัญชีต่อไปนี้จะสามารถใช้การได้สำหรับลูกค้า RoboForex: