การเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาการเทรด (วันขอบคุณพระเจ้า)

16.11.2018 / 17:23

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งคุณว่าเนื่องจากการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2561ตราสารหลายชนิดจะเทรดตามตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลง *

RoboForex

ตารางการเทรดบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 19:44 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 20:14 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการเทรดบน CFD บนน้ำมัน (WTI, Brent)


 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 19:44 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 20:14 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการเทรดบน CFD บนดัชนี (US500Cash, US30Cash, USTECHCash)


 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 19:44 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 20:14 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการเทรดบนหุ้นสหรัฐ


 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 - ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - การเทรดหยุดที่เวลา 19:59 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์

R Trader

ตารางการเทรดบนหุ้นสหรัฐและ ETF


 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 - ไม่มีการเทรด
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - การเทรดหยุดที่เวลา 19:59 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์

ตารางการเทรดบนดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 19:44 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – การเทดรหยุดที่เวลา 20:14 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตราสารข้างต้นจะกลับมาเทรดตามเวลาปกติ กรุณานำการเปลี่ยแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อทำการวางแผนกิจกรรมการเทรดของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex