RoboForex: การเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาการซื้อขาย (วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา)

28.06.2018 / 10:06

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกา (วันประกาศอิสรภาพ) ตราสารหลายชนิดจะถูกซื้อขายตามตารางเวลาที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง* ในวันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2561

RoboForex

ตารางเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD บนน้ำมันดิบ (WTI, Brent)


 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายบน CFD บนดัชนี US (US500Cash, US30Cash, USTechCash)


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

R Trader

ตารางเวลาการซื้อขายบน CFD บนดัชนี US (US30, US500, NAS100)


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

ตารางเวลาการซื้อขายบนหุ้น US และ ETF


 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 19:59 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเคารพ
ทีม RoboForex