RoboForex: การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขาย (วันหยุดเดือนพฤษภาคม)

24.04.2018 / 08:58

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องในวันหยุดราชการของประเทศรัสเซีย (วันฤดูใบไม้ผลิและแรงงาน และวันฉลองชัยชนะ) แลยุโรป ตราสารหลายอย่างจะซื้อขายสอดคล้องกับกำหนดการที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง*วันที่ 1 และ 9 พฤษภาคม 2018

RoboForex

กำหนดการซื้อขายใน USDRUB


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2018 – การซื้อขายเริ่มตามปกติ
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2018 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2018 – การซื้อขายเริ่มตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ใน DAX (DE30Cash)


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2018 – การซื้อขายเริ่มตามปกติ

R Trader

กำหนดการซื้อขายใน USDRUB


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2018 – การซื้อขายเริ่มตามปกติ
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2018 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2018 – การซื้อขายเริ่มตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นยุโรป (UK100, SPA35, GER30, FRA40)


 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 – ไม่มีการซื้อขาย
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2018 – การซื้อขายเริ่มตามปกติ

โปรดนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดการนี้มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน RoboForex