การเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาการซื้อขาย

26.10.2017 / 15:08

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราต้องการแจ้งเตือนคุณว่าวันที่ 29 ตุลาคม 2017 ประเทศสหภาพยุโรปจะคืนกลับไปเป็นเวลามาตรฐานจากเวลาออมแสง ในสหรัฐอเมริกา จะเกิดขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2017 ส่งผลให้ ตารางเวลาการซื้อขายได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้ *

RoboForex

ตารางเวลาการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD, XAGUSD):


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2017 การซื้อขายบนโลหะจะเปิดและปิดเร็วขึ้นจากเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 0:00 น. – 22:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พศฤจิกายน 2017 การซื้อขายบนโลหะจะสามารถทำได้ภายในกรอบการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 1:00 น. – 23:59 น.

ตารางเวลาการซื้อขายบน CFD บนดัชนี:


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2017 การซื้อขายบน CFD บนดัชนีจะเปิดและปิดเร็วขึ้นจากเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์) ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):
  • DE30Cash, UK100Cash: 9:00 น. – 17:30 น.
  • US30Cash, US500Cash, USTechCash: 15:30 น. - 22:00 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พศฤจิกายน 2017 การซื้อขายบน CFD บนดัชนีจะสามารถทำได้ภายในกรอบการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):
  • DE30Cash, UK100Cash: 10:00 น. – 18:30 น.
  • US30Cash,US500Cash,USTechCash: 16:30 น. - 23:00 น.

ตารางเวลาการซื้อขายบน CFD บนน้ำมัน (เบรนท์และ WTI):


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พศฤจิกายน 2017 การซื้อขายบน CFD บนน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วขึ้นจากเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 2:00 น. – 23:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พศฤจิกายน 2017 การซื้อขายบน CFD บนน้ำมันจะสามารถทำได้ภายในกรอบการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 3:00 น. – 23:59 น.

ตารางเวลาการซื้อขายบนคู่สกุลเงิน USDRUB:


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม การซื้อขายคู่สกุลเงิน USDRUB จะเปิดและปิดเร็วขึ้นจากเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 9:00 น. – 17:59 น.

ตารางเวลาการซื้อขายบนตราสารอื่นๆ:


 • วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017 การซื้อขายจะปิดเวลา 23:00 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

RoboForex Stocks

ตารางเวลาการซื้อขายบนหุ้นอเมริกา, ดัชนี และ ETF:


 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2017 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วขึ้นจากเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 15:30 น. – 21:59 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 6 พศฤจิกายน 2017 การซื้อขายจะสามารถทำได้ภายในกรอบการทำงานของข้อกำหนดของสัญญา
  ระยะเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 16:30 น. – 22:59 น.

ตารางเวลาการซื้อขายบนคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์:


 • วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017 การซื้อขายจะปิดเวลา 23:00 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

โปรดนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อทำการวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – ตารางเวลานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเคารพ
RoboForex