การเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายช่วงวันหยุดปีใหม่

29.12.2015 / 17:33

เรียนลูกค้าพาร์ทเนอร์!

ขอแจ้งให้คุณทราบว่าช่วงวันหยุดปีใหม่ ตารางเวลาการซื้อขายจะได้รับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

 

ตารางเวลาการซื้อขายของตราสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2015 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2016


  • วันที่ 31 ธันวาคม 2015 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 13:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 1 มกราคม 2016 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 4 มกราคม 2016 – การซื้อขายเริ่มต้นปกติ

 

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2015 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2016


  • วันที่ 30 ธันวาคม 2015 - การซื้อขายหยุดที่เวลา 15:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 31 ธันวาคม 2015 และวันที่ 1 มกราคม 2016 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 4 มกราคม 2016 – การซื้อขายเริ่มต้นปกติ

 

ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับ DAX ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2015 และวันที่ 4 มกราคม 2016


  • วันที่ 30 ธันวาคม 2015 – การซื้อขายหยุดตามปกติ
  • วันที่ 31 ธันวาคม 2015 และวันที่ 1 มกราคม 2016 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 4 มกราคม 2016 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ
RoboForex