การเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายในช่วงคริสต์มาสและวันหยุดปีใหม่

22.12.2015 / 17:42

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

ตารางเวลาซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงคริสต์มาสและวันหยุดปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2015 ถึง 11 มกราคม 2016

 

ตารางเวลาซื้อขายสำหรับตราสารทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 28 ธันวาคม 2015 (คริสต์มาส)


  • วันที่ 24 ธันวาคม 2015 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 18:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 25 ธันวาคม 2015 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2015 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

 

ตารางเวลาซื้อขายสำหรับตราสารทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2015 ถึง 4 มกราคม 2016 (ปีใหม่)


  • วันที่ 31 ธันวาคม 2015 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 1 มกราคม 2016 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 4 มกราคม 2016 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

 

ตารางเวลาซื้อขายสำหรับสกุลเงิน USDRUB ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2015 ถึง 1 มกราคม 2016


  • วันที่ 30 ธันวาคม 2015 – การซื้อขายหยุดที่เวลา 18:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2015 ถึง 8 มกราคม 2016 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 11 มกราคม 2016 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

โปรดทราบ เนื่องจากสภาพคล่องของตลาดที่ลดลงในช่วงวันหยุด สเปรดสำหรับตราสารการซื้อขายบางส่วนอาจได้รับการขยายออกไป

ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2016 ตราสารดังกล่าวข้างต้นจะสามารถซื้อขายได้ตามปกติ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ
RoboForex