การโรลโอเวอร์สัญญาความต่างสำหรับน้ำมัน

15.12.2015 / 16:17

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าสัญญาความต่างสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI จะได้รับการโรลโอเวอร์ในวันที่ 15 และ 17 ธันวาคม ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการต่อไปนี้

  15/12/2015

การโรลโอเวอร์สัญญาความต่างสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์


  • ช่วงเวลาการซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์จะปิดที่เวลา 20:00 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  • วันที่ 16 ธันวาคม ยอดคงเหลือในบัญชีที่เปิดตำแหน่งเบรนท์ตามเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถูกปรับปรุง ค่าของการปรับยอดคงเหลือจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคาปิดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่หมดอายุและราคาล่าสุดของสัญญาปัจจุบันในน้ำมันดิบเบรนท์

  17/12/2015

การโรลโอเวอร์สัญญาความต่างสำหรับน้ำมัน WTI


  • ช่วงเวลาการซื้อขายน้ำมัน WTI จะปิดที่เวลา 20:00 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
  • วันที่ 18 ธันวาคม ยอดคงเหลือในบัญชีที่เปิดตำแหน่ง WTI ตามเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถูกปรับปรุง ค่าของการปรับยอดคงเหลือจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคาปิดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่หมดอายุและราคาล่าสุดของสัญญาปัจจุบันในน้ำมัน WTI

กำหนดการโรลโอเวอร์ของสัญญาความแตกต่างสามารถพบได้ที่หน้า "รายละเอียดของสัญญา" บนเว็บไซต์ของเรา

ด้วยความเคารพ
RoboForex