การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขาย

22.10.2015 / 18:29

Changes in trading schedule

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบในคืนวันที่ 24 ตุลาคม 2015 ประเทศของสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนเวลาออมแสงกลับมาเป็นเวลามาตรฐาน ส่วนในสหรัฐอเมริกาจะตรงกับคืนวันที่ 30 กันยายน 2015 ส่งผลให้กำหนดการซื้อขายดังต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลง

XAUUSD, XAGUSD:

 ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30 ตุลาคม 2015 การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 00:00 – 22:59

 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2015 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2016 การซื้อขายโลหะจะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาของสัญญาที่กำหนด
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 01:00 – 23:59


CFD สำหรับหุ้นอเมริกา

 ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30 ตุลาคม 2015 การซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 15:30 – 21:59

 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2015 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2016 การซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นอเมริกาจะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาของสัญญาที่กำหนด
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 16:30 – 22:59


CFD สำหรับดัชนี

 ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30 ตุลาคม 2015 การซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีจะเปิดและปิดเร็วกว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 00:00 – 22:15

 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2015 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2016 การซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีจะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาของสัญญาที่กำหนด
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 01:00 – 23:15


CFD สำหรับน้ำมัน

 ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30 ตุลาคม 2015 การซื้อขาย CFD สำหรับน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 02:00 – 22:59

 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2015 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2016 การซื้อขาย CFD สำหรับน้ำมันจะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาของสัญญาที่กำหนด
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 03:00 – 23:59


สำหรับการซื้อขายตราสารอื่น ๆ

 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 การซื้อขายจะปิดเวลา 23:00 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2015 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2016 การซื้อขายคู่สกุลเงิน USDRUB จะเปิดและปิดเร็วกว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) 09:00 – 17:59

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ
RoboForex