เปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขายสำหรับ CFD และโลหะ

04.09.2015 / 16:09

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันแรงงาน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา ตรงกับวันที่ 7 และ 8 กันยายน 2015 ส่งผลให้ตราสาร CFD, XAUUSD และ XAGUSD จะมีการซื้อขายตามกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นของอเมริกา:

 

7 กันยายน 2015 – ไม่มีการซื้อขาย
8 กันยายน 2015 – เริ่มการซื้อขายที่เวลา 16:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์


กำหนดการซื้อขายใน XAUUSD, XAGUSD และ CFD สำหรับน้ำมันและดัชนีทั้งหมด:

 

7 กันยายน 2015 – สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 19:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
8 กันยายน 2015 – สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

หลังจากวันที่ 9 กันยายน 2015 ตราสารดังกล่าวข้างต้นจะสามารถซื้อขายได้ตามปกติ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนในกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ
RoboForex