เงื่อนไขการอ้างอิงราคา CFD สำหรับหุ้นของอังกฤษได้มีการเปลี่ยนแปลง

28.08.2015 / 14:55

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เนื่องจากผู้ให้บริการสภาพคล่องได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นของอังกฤษ ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2015 เงื่อนไขการอ้างอิงราคาสำหรับ CFD เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

  1. สัญญาสำหรับหุ้นแต่ละตัวจะมีค่า 100 หุ้นของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่เลือกในสกุลเงินปอนด์อังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น สัญญาก่อนหน้านี้มีราคา 0.77 ปอนด์ ตามเงื่อนไขใหม่จะมีค่าเป็น 77 ปอนด์
  2. เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการซื้อขายด้วยปริมาณปกติ ปริมาณขั้นต่ำและขั้นตอนคำสั่งของ CFD สำหรับหุ้นของอังกฤษได้ลดลงเป็น 0.01 ล็อต โดยมีปริมาณสูงสุดของคำสั่งอยู่ที่ 50 ล็อต

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2015 และไม่มีผลกับ CFD ประเภทอื่น

ด้วยความเคารพ
RoboForex