เปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขาย

01.09.2017 / 11:04

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา การซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดเวลา* ในวันที่ 4 กันยายน 2017

RoboForex

กำหนดการซื้อขาย CFD สำหรับดัชนี (US500Cash, US30Cash, USTechCash)


  • 4 กันยายน 2017 – ซื้อขายได้ตั้งแต่ 16:30 น. ถึง 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กันยายน 2017 - เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD สำหรับน้ำมันดิบ (BRENT, WTI)


  • 4 กันยายน 2017 – ซื้อขายได้ตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 20:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กันยายน 2017 - เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

กำหนดการซื้อขายสำหรับโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • 4 กันยายน 2017 – ซื้อขายได้ตั้งแต่ 1:00 น. ถึง 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กันยายน 2017 - เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

RoboForex Stocks

กำหนดการซื้อขายหุ้นอเมริกาและ ETF


  • วันที่ 4 กันยายน 2017 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 5 กันยายน 2017 - เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีอเมริกา (US30, US500, NAS100)


  • 4 กันยายน 2017 - การซื้อขายเริ่มตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กันยายน 2017 - เริ่มซื้อขายได้ตามปกติ

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดเวลานี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเคารพ
RoboForex